EKL:n Kuopion Piirin perustava kokous pidettiin 17.12.1973 Kuopiossa hotelli-ravintola Kallassa. Mukana oli kuudesta yhdistyksestä yhteensä 12 edustajaa. Samassa kokouksessa valittiin ensimmäinen piiritoimikunta, jossa oli 10 jäsentä. Jäsenet olivat Kuopiosta, Varkaudesta, Iisalmesta, Keiteleeltä, Leppävirralta ja Suonenjoelta.

Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata Liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa, pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Tänä päivänä Piirin kuuluu 17 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 3657.